top of page

Uw laatste reis zo comfortabel mogelijk maken ? “ durf erover praten “! Afspraak aan het Centraal-S


TER VOORBEREIDING VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN DE PALLIATIEVE ZORG ZAL DE BFPZ EEN “ PALLIAPASS “ UITDELEN ZODAT MEER MENSEN EEN INZICHT KRIJGEN EN NADENKEN OVER PALLIATIEVE ZORGEN.

Op het programma

Deze vrijdag en zaterdag 11 en 12 oktober zal in het Brusselse Centraal Station een “Palliapass” worden uitgedeeld aan de reizigers en voorbijgangers. De Palliapass lijkt verdacht veel op een Railpass die frequente reizigers reeds kennen. Bedoeling is om de ontvangers te sensibiliseren over de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg dat dit jaar valt op 12 oktober. De ludieke vorm van communicatie zou een aanleiding kunnen zijn om geïnteresseerden de denkoefening te laten maken over de mogelijke scenario’s bij een ernstige ziekte. Aan de hand van concrete voorbeelden en enkele getuigenissen nodigt het biljet de lezer uit om na te denken over de voorwaarden van zijn of haar “laatste reis”.

Palliatieve zorg

De Brusselse Federatie voor palliatieve zorg (BFPZ) wil voornamelijk zoveel mogelijk personen bewust maken over een onderwerp die in onze samenleving jammergenoeg nog te vaak als taboe wordt beschouwd.

« Durf met uw arts praten over palliatieve zorg! Deze vorm van zorg is een bewuste keuze voor levenskwaliteit. Ze kan geïntegreerd worden in het verzorgingstraject van patiënten die lijden aan een zware ziekte.” Durf dit onderwerp aankaarten, zegt Dokter Dominque Bouckenaere, voorzitster van de BFPZ, “het is ook een keuze maken omtrent prioriteiten over je levenseinde - wat voor iedere persoon uniek is - en ervoor zorgen dat je wensen gerespecteerd worden als het zover komt.


We hopen een dialoog mogelijk te maken over het onderwerp dat mensen liever mijden. Als die cruciale dag ooit komt dat, hopen we dat men een geïnformeerde keuze kan maken.


De Palliapass

In het eerste scenario (in het rood en doorstreept) zijn de verschillende pistes voor het levenseinde - inclusief palliatieve zorg - niet op voorhand doorgenomen. Het risico bestaat dat de gekende procedures voortgezet worden tot aan het einde. Bezoek aan de spoedafdeling, opgenomen worden in het hospitaal, onderzoeken, enz. Dit scenario zorgt in het laatste deel van het leven voor de patiënt en de naasten voor een enorme stress die had kunnen vermeden worden.

In het tweede scenario (in blauw), kan je duidelijk een dialoog aflezen tussen de patiënt en de behandelende arts. De patiënt is in staat te kiezen voor palliatieve zorg aan huis. De wens om begeleid te worden door naasten, de vertrouwde gezichten van het zorgteam en de verplegers gespecialiseerd in palliatieve zorg zijn duidelijk geformuleerd en gerespecteerd.

Natuurlijk is elke situatie verschillend en de beschreven gevallen dienen enkel als voorbeeld. Palliatieve zorg is steeds uiterst persoonlijk en op maat van de patiënt.


Verontrustende cijfers

Op de 110.000 overlijdens per jaar in België, wordt geschat dat tussen de 50 en 70% van de patiënten beroep had kunnen doen op een palliatief traject.

We weten dat de meerderheid van de mensen (meer dan 80 %) liefst het einde van hun levensloop zouden doorbrengen in hun vertrouwde omgeving, omringd door vrienden en familie. Een studie wijst echter uit dat slechts 15 % kon rekenen op steunmaatregelen om palliatieve zorgen aan huis te ontvangen. (Maetens et al, BMJ Open 2019).

Volgens een artikel in Cochrane van 2013 zou de interventie van een gespecialiseerd team in Palliatieve zorg pijn en andere storende symptomen aanzienlijk verminderen. Ook maakt de patiënt dubbel zoveel kans om zijn of haar laatste dagen thuis door te brengen.


Gemiddeld worden de palliatieve zorgen pas toegediend tijdens de laatste twee weken voor het overlijden van de patiënt. Ten opzichte van andere landen is dit echter veel te laat. (FLIECE studie, 2015).


Met deze actie hoopt de BFPZ dat de Brusselaars aan de hand van de “Palliapass” beter geïnformeerd zijn wanneer het aankomt op keuzes maken voor hun allerlaatste reis.


PERSCONTACT

Mr. Thomas Wojcik T: + 32 2 648 04 02 Email : federation@fbsp.be www.fbsp-bfpz.be

De FBSP is een non-profit organisatie erkend door de Commission Communautaire Française [Cocof]. Met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)


Comments


FBSP-hor-01.png
bottom of page