top of page

Pressbericht : MINISTER DE BLOCK MOET KLEUR BEKENNEN

Met de 15de verjaardag van de wet op de palliatieve zorg (2002) in zicht dringen de drie federaties palliatieve zorg van het land er bij minister Maggie De Block op aan dat werk wordt gemaakt van de verschuiving van middelen van curatieve naar palliatieve zorg. Daartoe vragen zij uitvoering van de nieuwe wet op palliatieve zorg van 2016, waarin wordt afgestapt van de wettelijk vastgelegde levensverwachting van maximaal drie maanden, en gekozen wordt voor een vervroegde en getrapte inzet van palliatieve zorg, op basis van de noden van de patiënt. Die wetenschappelijk onderbouwde en door de sector gedragen aanpak werd unaniem gestemd op 23 juni 2016.

Recent grootschalig onderzoek toonde aan dat 20% van wie in een ziekenhuis verblijft, over alle afdelingen heen, een palliatieve patiënt is*. Tegelijk blijkt dat in België 16% van de kankerpatiënten in de laatste maand van het leven chemotherapie ontvangt: zorg die vaak niet meer nuttig is en erg veel middelen opslorpt. Daarenboven is ons land binnen Europa koploper in ziekenhuisopnames in de laatste levensmaand (Bekelman et al. 2016), waardoor meer dan elders in Europa mensen in het ziekenhuis overlijden, ook al is dat doorgaans niet wat ze wensen. En dit terwijl palliatieve zorg haar meerwaarde bewezen heeft, haar zorgverleners overbevraagd zijn en haar equipes kraken onder de druk.

Minister De Block werkt op dit ogenblik aan een nieuwe ziekenhuisfinanciering. Het is nu tijd om kleur te bekennen. De sector vraagt erom en is er klaar voor.

Durft minister De Block middelen te verschuiven naar daar waar ze meer dan ooit nodig zijn? Durft ze in te zetten op palliatieve zorg, de nodige uitvoeringsbesluiten op te maken en zo bij te dragen aan de hoogstaande en kwaliteitsvolle palliatieve zorg waarvoor vijftien jaar terug een belangrijke mijlpaal gerealiseerd werd?

---

(*) PICT-onderzoek 2015 [Palliative Care Indicator Tool]: instrument voor het identificeren van palliatieve patiënten en de ernst van hun zorgnoden (op basis van 12.000 patiënten)

Voor meer informatie kan u contact opnemen met : Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, 0475 45 69 59 of gert.huysmans@skynet.be

Paul Vanden Berghe PhD, directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, 0497 32 23 10 of paul.vanden.berghe@palliatief.be

Dominique Bouckenaere, président de la Fédération Bruxelloise des Soins Palliatifs et Continus, 0476 29 94 97 of 02 434 57 64 – dominique.bouckenaere@chirec.be

Vincent Baro, président de la Fédération Wallonne des Soins Palliatifs, 081 22 68 37 fwsp@skynet.be

Commentaires


FBSP-hor-01.png
bottom of page